• Työkalusuunnittelu OLP-Tuotanto Oy

  • Rajamuovattavuuden määrittäminen HAMK Ohutlevykeskus

  • Rajamuovattavuuden määrittäminen HAMK Ohutlevykeskus

  • Rajamuovattavuuden määrittäminen HAMK Ohutlevykeskus

  • Teräskeloja SSAB

 

Tervetuloa!

Finnish Deep Drawing Research Group - Suomen Levynmuovauksen Yhteistyöryhmän tarkoitus on Suomessa toimivien, ohutlevyä valmistavien, muovaavien ja tutkivien tahojen etujen edistäminen. FinDDRG pyrkii tutustuttamaan alan ammattilaisia toisiinsa ja näin nostamaan Suomen ohutlevyalan suunnittelu-, valmistus- ja tutkimustyötä. Jäseniksi voivat liittyä ohutlevyalasta kiinnostuneet yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt. 

FinDDRG on levynmuovauksen kansainvälisen järjestön IDDRG:n alajärjestö. IDDRG:n päätehtävä on vuosittain järjestettävä kongressi. FinDDRG pyrkii täydentämään muiden ohutlevyalalla toimivien järjestöjen ja kouluttajien työtä. Yhdistys haluaa painottaa yhteistyötä Ohutlevytuotteet toimialaryhmään sekä läheisten suhteiden ylläpitoa korkeakouluihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin. Kansainvälisten suhteiden ylläpitämisestä on yhdistyksen säännöissä erityinen maininta.

FinDDRG:n keskeinen tehtävä on tiedottaa jäsenilleen alalla tapahtuvasta kehityksestä niin tutkimuksen kuin käytännön aloilla. FinDDRG:n pääalueet ovat materiaalien muovaus, FEM, kitka ja voitelu, pintakäsittely, levymateriaalien ja työkalujen ominaisuudet sekä niiden testausmenetelmät. FinDDRG järjestää jokavuotisen syksyllä pidettävän teemapäivän. Teemapäivä on asiapitoinen ja luonteeltaan alan profiilia nostava.